Blog

AAR suggest changes Civil Law

ORANJESTAD — De verkoop van een onroerende zaak, zoals een woning, voortaan schriftelijk aangaan met voor de koper een bedenktijd van drie dagen. Dit zijn voorgenomen wijzigingen van artikel 7.2 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek. Vorige week konden deskundigen, waaronder Association of Aruban Realtors (AAR), hun standpunt hierover duidelijk maken in een parlementaire commissie.

 

door onze verslaggever Franciska Groen 

De voorgenomen wijzigingen die te maken hebben met de koop van vastgoed door een particulier waren voor de Commissie Justitiële Aangelegenheden, Integratie en Verzoekschriften (CJAIV) namelijk aanleiding om verschillende belanghebbende partijen, waaronder de makelaarsvereniging, uit te nodigen om hun standpunten hierover kenbaar te maken.

Vorige week woensdag zaten dan ook Carlos Bollen, wetenschappelijk hoofdmedewerker privaatrecht van de Universiteit van Aruba (UA), enkele afgevaardigden van de Orde van Advocaten, de vereniging van makelaars en de vereniging van notarissen ‘om tafel’ met CJAIV. Zij gaven hun advies over de voorgenomen wijziging die inhoudt dat de koop van een onroerende zaak voortaan schriftelijk moet worden aangegaan. Een mondelinge overeenkomst is dan niet meer bindend. Ook over de tweede wijziging, dat er voor de koper een bedenktijd voorgesteld wordt van drie dagen, viel het nodige te zeggen. Binnen deze drie dagen mag de koper de koopovereenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.

 

In de praktijk

René van der Spaan, voorzitter AAR, zegt tegen Amigoe dat er geen bezwaar is als het gaat om de voorgenomen wijzigingen. Maar wel tegen het voorgestelde alternatief door Bollen. Die wil volgens Van der Spaan dat de koopovereenkomst direct ondertekend wordt door een notaris, zodat er geen drie dagen bedenktijd nodig is. Want volgens Bollen, aldus de voorzitter, is dat een te kort tijdsbestek voor bijvoorbeeld een bouwkundige inspectie en geeft een door een notaris ondertekende koopovereenkomst meer vertrouwen aan de klant. “Maar dit werkt in de praktijk niet.” Hij vertelt dat de meeste kopers ‘non-residentials’ zijn. “En die zijn hier meestal maar zeven tot tien dagen. Dat is onvoldoende tijd voor het laten meetekenen door een notaris.” Als een notaris meetekent zijn er meer gegevens nodig, licht hij toe. “Bijvoorbeeld gegevens van het Kadaster en de Belastingdienst. En daarvoor gelden lange doorlooptijden.Vroeger was de doorlooptijd zo’n zes tot acht weken. Nu is dat drie tot vier maanden.”

 

Geen hout

Op de vraag waarom deze doorlooptijden zo zijn toegenomen, geeft hij aan dat het ambtenarenapparaat volgens hem onder andere onvoldoende heeft ingespeeld op de vergrijzing van het personeelsbestand. “Er zijn genoeg ambtenaren, maar er zou efficiënter gewerkt mogen worden en de aanwezige kennis zou beter benut moeten worden.” Hij vertelt dat de lange doorlooptijden ‘onderkend’ werden tijdens de bijeenkomst. “Er werd aangegeven dat hier aan gewerkt wordt.” Over het door Bollen gestelde dat drie dagen bedenkingstijd te kort zou zijn voor een bouwkundige inspectie, maakt hij duidelijk, dat ook dit argument geen hout snijdt. “Een bouwkundige inspectie kan de koper doen gedurende het aankoopproces en dus voordat er een koopovereenkomst ligt.”

Er was dus genoeg voer voor discussie tijdens de bijeenkomst en Van der Spaan geeft aan dit als zeer waardevol te hebben ervaren. “Het is belangrijk dat wij als makelaarsvereniging vanuit onze expertise ons advies en standpunt kenbaar kunnen maken.” CJAIV-voorzitter Desiree de Sousa-Croes laat vanochtend aan Amigoe weten dat de AVP-fractie vandaag, op basis van het besprokene, een standpunt inneemt.

Posted on Mar 11, 2015